I FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLSKI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ

Firma Pol-Foods została jednym z głównych sponsorów I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej. Wydarzenie odbędzie się 1 czerwca br. w Ełckim Centrum Kultury. Wydarzenie umożliwi zaprezentowanie i rozmowy o potencjale i możliwościach regionu. Forum uświetni wystąpienie Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego. 
„Forum przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej to najważniejsze wydarzenie gospodarcze dla naszego regionu w tym roku. Z tego względu nie mogło się ono odbyć bez naszego udziału i wsparcia. Mam nadzieję, że zwróci ono uwagę na wyzwania gospodarcze regionu i pozwoli zapewnić jego rozwój społeczny i ekonomiczny. Udział Pol-Foods w tego typu wydarzeniach to nobilitacja dla przedsiębiorstwa, które od lat dba o tworzenie nowych miejsc pracy w regionie i podniesienie jakości życia jego mieszkańców.” - powiedział Prezes Zarządu Pol-Foods Sp. z o.o. -  Andrzej Zadrożny, który będzie jednym z panelistów Forum.

 Program wydarzenia przewiduje m.in. sesje plenarne:

·        Przedsiębiorczość a rozwój regionalny. Bezpieczeństwo wewnętrzne szansą rozwoju przedsiębiorczości

·        Wykluczenie infrastrukturalne barierą rozwoju regionu

·        „Rynek pracy a edukacja, rodzina a profilaktyka zawodowa

z udziałem dr Jadwigi Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Krzysztofa Jurgiela – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Jerzego Kwiecińskiego – Ministra Inwestycji i Rozwoju, Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Jarodsława Zielińskiego – Sekretarza Stanu w MSWiA.

 

Szczegółowe informacje na temat I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej można znaleźć pod poniższym linkiem.

Obrazek główny